Regulamin Konkursu “Jesień w szkolnym pudełku


§ 1

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest blog matczynefanaberie.pl zwany dalej („Organizator konkursu”). 

2. Fundatorami nagród są: Wydawnictwo Znak Horyzont oraz dystrybutor marki BBOX – sklep Baby&Travel.
(dalej „Fundator”).  

3. Konkurs został ogłoszony na grupie fanpage bloga Matczyne Fanaberie pod adresem: https://www.facebook.com/lunchboxdoszkoly/ . 

4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem  www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601  s. California Ave, Palo Alto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi,  a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora. 

5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz.U.2016.471 j.t. z 2016.04.08). 6. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”) posiadające w Polsce miejsce stałego pobytu lub zamieszkania,  które są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności  prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego.  

§ 2 

Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Konkurs trwa od 08.10.2021 r. do 29.10.2021 r. do godziny 23:59:59. 

2. W konkursie biorą udział Uczestnicy, którzy w nieprzekraczalnym terminie do godziny 23:59:59 w dniu 29.10.2021 roku prześlą za pomocą  komentarza pod postem konkursowym na stronie https://www.facebook.com/groups/lunchboxdoszkoly zgłoszenie konkursowe. 

3. Zadanie konkursowe („Zgłoszenie konkursowe”) polega na podaniu w komentarzu na grupie, pod postem konkursowym propozycji na sezonowy lunchbox do szkoły. Należy umieścić fotografię, która pokazuje,  jak wygląda lunchbox dla dziecka z uwzględnieniem jesiennych warzyw i owoców sezonowych. W pudełku powinny znaleźć się co najmniej dwa produkty sezonowe z listy wskazanej w §2, pkt 4.
Zdjęcie powinno posiadać opis zawartości.

4. Warzywa i owoce sezonowe: 

Warzywa: bakłażan, brokuły, brukselka buraki, cukinia, cykoria, dynia, endywia, fasolka szparagowa, fenkuł, jarmuż, kalafior, kalarepa, kapusta, kukurydza, marchewka, natka pietruszki, papryka, patison, pomidory, por, roszponka, rukola, rzodkiewka, sałata, seler, szczaw, szpinak, ziemniaki. 

Owoce: brzoskwinie, gruszki, jabłka, jagody, jeżyny, maliny, nektarynki, porzeczki, pigwa, śliwki, winogrona, żurawina.

5. Każdy uczestnik konkursu może wysłać nieograniczoną liczbę zgłoszeń. Ilość zgłoszeń nie ma wpływu na wybór zwycięzców. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń, które są sprzeczne z polskim i międzynarodowym prawem, w sposób rażący  naruszają interesy osób trzecich bądź zawierają wyrażenia powszechnie uznawane za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe i  obraźliwe. 

§ 3 

Nagrody w Konkursie i ogłoszenie Zwycięzcy 

1. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody: 

a. 1 x Nagroda główna – przyznana za pierwsze miejsce w Konkursie tj. Snackbox B.BOX + termos B.BOX + książka Lunchbox na każdy dzień. Fit bento. Malwiny Bareła.

b. 1 x nagroda za 2 miejsce: Snackbox B.BOX + termobutelka B.BOX + książka Lunchbox na każdy dzień. Fit bento. Malwiny Bareła.

c. 1 x nagroda za 3 miejsce: Snackbox B.BOX + książka Lunchbox na każdy dzień. Fit bento. Malwiny Bareła.

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników pod postem konkursowym na grupie https://www.facebook.com/groups/lunchboxdoszkoly

3. Każdy uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
Decyzja Organizatora o  przyznaniu nagród jest ostateczna i zapadnie najpóźniej do 6 listopada 2021 r. 

4. Zwycięzca Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien najpóźniej w przeciągu 3 dni wysłać dane adresowe do wysyłki nagrody w  elektronicznej wiadomości prywatnej do Organizatora na fanpage’u Matczyne Fanaberie na Facebooku lub poprzez  wiadomość e-mail przesłaną na adres matczynefanaberie@gmail.com

5. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami. 

6. Nagrody zostaną przesłana na koszt Organizatora na wskazany przez Uczestnika adres pocztowy w ciągu 21 dni licząc od daty  otrzymania od Zwycięzców danych adresowych.

7. Jeżeli Zwycięzca konkursu nie poda swoich danych adresowych w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, jego prawo do  nagrody wygasa. 

8. Wysyłka nagrody realizowana jest wyłącznie na terenie Polski. 

9. Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną oraz przenoszenia nagrody na osobę trzecią. 

§ 4 

Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe uczestników konkursu – imię, nazwisko, adres, nr telefonu będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia  konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody. 

2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami. 

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia nazwiska uczestnika na liście  zwycięzców w poście z wynikami konkursu na Fanpage’u Matczyne Fanaberie oraz stronie internetowej www.matczynefanaberie.pl. 

4. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez Organizatora zabawy i podmioty współpracujące tylko przez okres  niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym uczestnikom. Po wydaniu nagród dane osobowe uczestników  zostaną trwale usunięte. 

5. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach  dobrowolności.  

6. Organizator zbiera następujące dane uczestników konkursu: 

a. imię i nazwisko, 

b. adres korespondencyjny, 

c. numer telefonu. 

7. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym – Partnerom Konkursu (wymienionym w  poście konkursowym) w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Podmioty te gwarantują, że  przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z powołaną wyżej ustawą o ochronie danych osobowych. 

8. Zwycięzca konkursu wraz z danymi adresowymi powinien wysłać w tej samej wiadomości oświadczenie o treści: 
„Ja (imię i nazwisko) oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem konkursu przeprowadzanego przez bloga  matczynefanaberie.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu.  Oświadczam dodatkowo, że zostałem/zostałam poinformowany/-a, że Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w  celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców jest Organizator Konkursu tj. blog matczynefanaberie.pl

Dane osobowe nie będą  udostępniane innym podmiotom, poza uprawnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich  danych oraz ich poprawiania. “ 

§ 5

Postanowienia końcowe 

1. Opublikowanie komentarza pod postem konkursowym lub na stronie konkursu na blogu www.matczynefanaberie.pl jest równoznaczne z  akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.