Sprawdzone

Energia odNOWA – Mity na temat energii odnawialnej

11 maja 2017
energia odnowa

Wczoraj uczestniczyłam w konferencji i warsztatach przed premierą filmu „Punkt krytyczny. Energia odNOWA” Nie pamiętam, czy w szkole uczyłam się o energii odnawialnej. Nawet jeśli tak było to pewnie, jako coś, co dzieje się gdzieś tam hen. Dziś to temat bardzo eksploatowany i w pewnej mierze modny. Wykorzystywany przez badaczy, media, polityków. W tych wszystkich dyskusjach i sporach jesteśmy my mieszkańcy planety, która ma się coraz gorzej.

Odnawialne źródła energii to te których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem. Zasób się odnawia w krótkim czasie. Takimi źródłami są między innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia. Na drugim biegunie mamy nieodnawialne źródła energii, czyli te źródła, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli bądź wcale: ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny i uran.

Energia odNOWA – Mity na temat energii odnawialnej¹

 1. Jest droga.
  Energia z odnawialnych źródeł energii (OZE) jest często odrzucana ze względu na wysokie wyjściowe koszty inwestycji. Warto patrzeć na koszt całościowy, a nie tylko początkową inwestycję.
 2. Jej wytwarzanie ze źródeł odnawialnych pochłania więcej energii niż jest wytwarzane.
  Technologie oparte na źródłach odnawialnych zużywają energię na różnych etapach okresu eksploatacji. Zaczynając od momentu wydobywania surowców z zasobów ziemi, poprzez produkcję niezbędnych podzespołów (np. paneli fotowoltaicznych lub turbin wiatrowych) aż po wycofanie technologii z eksploatacji.
  Obraz tej kwestii jest często wypaczany i wyolbrzymiany w celu uzasadnienia, że wytwarzanie elementów technologicznych niezbędnych do korzystania ze źródeł odnawialnych wymaga więcej energii niż technologia ta dostarcza.
 3. Odnawialne źródła energii nie mogą zastąpić paliw kopalnych w sektorze transportowym i budowlanym
  Powszechnie uważa się, że energia odnawialna nie może zastąpić paliw kopalnych we wszystkich sektorach. Zważywszy na to, że szeroki zakres usług jest dostarczany przy pomocy energii konwencjonalnej (np. elektryczność, ogrzewanie czy transport), większość ludzi uważa za niewykonalne technicznie, aby w pełni zastąpić energię pochodzącą z paliw kopalnych. Ludzie ci utrzymują, że energia odnawialna nadaje się co najwyżej do uzupełniania zapotrzebowania na energię elektryczną, tzn. do pokrycia jednej trzeciej całkowitego zapotrzebowania na energię, jednak z wyłączeniem paliw transportowych, pary przemysłowej oraz ogrzewania w budynkach mieszkalnych obecnie zasilanych paliwami płynnymi i gazowymi. Rzeczywistość jest jednak inna. Główna przeszkoda do pełnej transformacji systemu energetycznego nie jest natury technicznej – w zasadzie zarówno od strony technicznej jak i ekonomicznej globalny system oparty w pełni na energii odnawialnej jest możliwy do osiągnięcia. Decydującymi czynnikami są elektryfikacja oraz efektywność energetyczna.

 4. Odnawialne źródła energii wymagają zbyt dużego terenu do wytwarzania energii
  Ilość miejsca, którego nowoczesne źródła energii odnawialnej wymagają w całym cyklu eksploatacji, jest porównywalna lub wręcz niższa niż ta niezbędna dla technologii konwencjonalnych.
 5. Energia odnawialna nie potrzebuje wsparcia gospodarczego, by się rozwijać.
  To mit, z którym spotykam się bardzo często.
  Przeciwnicy wspierania energii odnawialnej poprzez działania polityczne argumentują, że odnawialne źródła energii, a dokładnie słońce i wiatr, mają już przewagę konkurencyjną ze względu na coraz większe wsparcie, jakie otrzymywały w ostatnich latach. Dlatego też należy zaprzestać przyznawania dotacji na energię odnawialną. Argument ten jest w dużym stopniu błędny. W rzeczy samej, wsparcie dla odnawialnych źródeł energii w ostatnich latach wzrosło, jednak właśnie dlatego, że w przypadku odnawialnych źródeł energii koszty początkowe są często wyższe w porównaniu z technologiami konwencjonalnymi, które z kolei korzystają z licznych mechanizmów wsparcia, w tym z nieuzasadnionych ekonomicznie dotacji.

¹Raport WWF Polska, DEMASKOWANIE MITÓW: Obalanie mitów o energii odnawialnej

To tylko 5 mitów na temat energii odnawialnej. Taki szczyt góry lodowej zagrożeń i problemów, które są wokół nas. Jedno jest pewne – nadszedł czas na zmiany.

Więcej na ten temat dowiecie się z filmu „Punkt krytyczny. Energia OdNowa”, którego premiera odbędzie się już 14 maja podczas warszawskiego festiwalu Millennium Docs Gravity.

Film będzie wyświetlany także w ośmiu polskich miastach: Krakowie, Lublinie, Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, Katowicach i Łodzi oraz dwóch za granicą: w Berlinie i Brukseli.

 • w poniedziałek 22 maja Multikino w Krakowie,
 • we wtorek 23 maja Multikino w Galerii Katowickiej,
 • w środę 24 maja Multikino Arkady Wrocławskie,
 • w czwartek 25 maja Multikino Stary Browar w Poznaniu,
 • w piątek 26 maja Multikino w Łodzi,
 • w poniedziałek 29 maja Multikino w Galaxy Centrum w Szczecinie,
 • we wtorek 30 maja Multikino w Gdańsku,
 • w środę 31 maja Multikino w Bydgoszczy.

Pokazy są darmowe. Bilety na specjalne pokazy filmu „Punkt krytyczny – Energia odNowa”, zakończone debatą z udziałem ekspertów są dostępne na stronie energiaodnowa.pl

 

Energia odNOWA

Energia odNOWA

 

 

 

Zdjęcie tytułowe: © Michel Roggo / WWF

POLECANE WPISY